Браво сине
 • „Можемо ми то децо, само треба да се одради“

  За да не потонеш во просечност, нека те понесе бранот на креативноста. Ќе откриеш нов хоризонт, досега неоткриени пејзажи. Слобода. Кога ќе ја видиш глетката, тогаш си заслужил да чуеш: „Браво сине!“

 • „Кад радиш нешто, увек ангажуј најбоље. Наравно да то кошта. Али на крају увек испадне јефтиније.“

 • „Ако нешто желиш да направиш, можеш. Без обзира колико то на почетку изгледа велико и немогуће. Оне ствари „да је тешко време“ или „није сад време“, су само фолирање за лење бубе.“

 • „Мораш да си мало сањар, да се мало играш, да будеш понекад као мало дете. То је једини пут да сачуваш креативни дух. Ако те навуче свакодневно трачарење, онда си готов. Појела те машина.“

 • „Мораш да верујеш људима, да их мотивишеш и да им преносиш знање. Ако кренеш обрнуто, ниси за овај посао.“

 • „Цео живот учиш од некога или учиш некога. То нема краја, али покреће ствари. Свака генерација носи нешто своје.“

 • „Ако радиш само за паре, сигурно је да једног дана нећеш имати посла. Мора да се воли оно што се ради, да се живи с тим, да се сања о томе. Паре долазе после.“

За Иво Лауренчиќ

Програмски цели и задачи

 • 1Да се подигне свесноста во Македонија за креативност и креативна мисла која има големо општествено значење

  2Поддршка на креативниот потенцијал на млади поединци и примена на креативноста

  3Да се поддржи талентот и трудот на креативните поединци во функција на нивно натамошно надградување

  4Да се иницира и да се развие дијалог за потребата од примена на креативноста во функција на бизнисот и општеството, како јавен интерес

  5Да се поддржи и да се развива слободната креативна мисла во функција на граѓанското општество и демократските придобивки

 • 6Да се развива и поддржува градењето на естетските вредности во секој сегмент од општественото живеење

  7Да се поддржат креативните и естетските вредности на модерното општество

  8Поттикнување на свесноста за создавање домашни производи со идентитет – национални брендови

  9Да се поврзат и да се координираат значајните сегменти од општеството, кои можат да дадат придонес за поддршка и примена на креативниот потенцијал во Република Македонија

  10Да им се даде шанса за креативно и професионално докажување на поединци или на група од поединци со капацитет во креативното изразување

 • 11Да се подигне свесноста за потребата од вложување во визуелниот идентитет на домашните производи или услуги, а во функција на градење национални брендови

  12Да се гради и да се развива мостот помеѓу креативните поединци или групи и бизнисот и општеството, во заемен интерес

  13Да се создадат услови за едукација на заинтересираните страни, за креирањето и придобивките од инвестирање во производ со идентитет

Мисија

Мисија

Визија

Визија

Активности

Дознај повеќе

Контакт

Инфо

Здружение на граѓани
Движење за поддршка на креативноста
„ИВО ЛАУРЕНЧИЌ“
ул. „Никола Вапцаров“ 2
1000 Скопје

Тел./факс: +389 02 3290 486
ivo.laurencic@bravosine.mk
www.bravosine.mk

Затвори